Inspanningstest

Inspanningstesten bij kinderen

Tijdens een inspanningstest wordt onderzocht hoe het hart, de longen en de spieren werken tijdens inspanning en wordt nagegaan hoe het gesteld is met de fysieke conditie.

Er zijn verschillende redenen waarom uw kind kan worden doorverwezen voor een inspanningstest: dat kan gaan van een routinecontrole bij een aangeboren hartprobleem of andere chronische aandoening tot het onderzoeken van specifieke klachten bij inspanning.

Hoe verloopt het onderzoek?

Voorbereiding
De test wordt steeds uitgevoerd op een fietsergometer, dit is vergelijkbaar met een hometrainer. Deze wordt eerst ingesteld op de goede hoogte om comfortabel te kunnen fietsen en daarna wordt alle meetapparatuur aangesloten.

 • Eerst wordt een masker geplaatst op het gezicht om de ademhaling te kunnen volgen tijdens de test, we meten o.a. de zuurstofopname en koolstofdioxideafgifte.
 • Vervolgens wordt het ECG (electrocardiogram) aangesloten; 10 kabeltjes worden bevestigd op de huid met zuignapjes. Op die manier kan de hartslag worden gevolgd en kan worden nagegaan of er hartritmestoornissen optreden.
 • Ook de bloeddruk wordt gevolgd tijdens de test, de bloeddrukmeter wordt geplaatst aan de linkerarm.
 • Soms is het ook belangrijk om het zuurstofgehalte in het bloed, de zuurstofsaturatie, te meten. Daarvoor wordt dan een bijkomende kleefelektrode op het voorhoofd geplaatst.

Tijdens de test
Eens uw kind start met fietsen, is het de bedoeling om te trappen aan een zo constant mogelijk tempo van 60 toeren per minuut en dit gedurende de ganse test.

 • De test start met 3 minuten opwarming waarbij er wordt gefietst zonder belasting.
 • Na deze opwarmfase wordt de belasting van de fiets geleidelijk aan opgedreven. Het is de bedoeling dat uw kind het fietsen zo lang mogelijk probeert vol te houden en doorgaat tot het niet meer kan. Deze maximale inspanning wordt meestal bereikt na 8 tot 12 minuten.
 • Hierna wordt gekeken hoe snel het lichaam herstelt van deze zware inspanning: we laten uw kind eerst 2 minuten los fietsen en daarna volgen we de metingen nog 4 minuten terwijl uw kind stil zit op de fiets.

Na de test
We kunnen de voorlopige resultaten vaak al op het einde van de test meedelen. De volledige bespreking van de resultaten gebeurt met de behandelende kindercardioloog.

 

Wat kan een arts zien bij de inspanningstest?

De test geeft een beeld van :

 • de werking van het hart en de longen tijdens inspanning
 • het inspanningsvermogen en de sportieve conditie van uw kind

en toont aan:

 • of er eventuele hartritmestoornissen optreden
 • of er eventuele problemen zijn met de zuurstofvoorziening van de hartspier
 • of eventuele ademhalingsproblemen optreden, zoals hyperventilatie of inspanningsasthma
 • of een beperking/afwijking te wijten is aan het hart of de longen, of een combinatie van beide

 

Zijn er risico’s verbonden aan de test?

Aan de inspanningstest zelf zijn zeer weinig risico’s verbonden. Wel is het belangrijk dat de structuur van het hart en het hartritme in rust op voorhand worden nagekeken dmv een electrocardiogram in rust en een echocardiografisch onderzoek om even¬tuele problemen te kunnen voorzien. Daarom moet uw kind voor de inspanningstest op consultatie geweest zijn bij de kindercardioloog.

 

Hoe bereid ik mijn kind voor?

De test is pijnloos maar vergt wel een grote inspanning van uw kind. Een goede medewerking is belangrijk om de test te doen slagen. Heel vaak hebben kinderen angst of zijn ze heel nerveus omdat ze niet weten wat hen te wachten staat. U kan met uw kind thuis de bovenstaande stappen al eens overlopen, zodat het duidelijk is wat er gaat gebeuren.
Voor de test start nemen we zelf steeds voldoende tijd om uw kind eerst op zijn gemak te stellen en de test volledig uit te leggen. Voor de jongere kinderen wordt ook animatie voorzien ter afleiding.

Praktisch

Alle praktische afspraken staan gebundeld in onze folder ‘Inspanningstesten bij kinderen’.