Het onschuldig hartgeruis

Wat is een onschuldig of fysiologisch hartgeruis ?

Wat is een hartgeruis ?

Wanneer een arts naar het hart luistert (auscultatie), kan hij of zij de bloedstroom door het hart horen, alsook het open en dichtgaan van de kleppen. Dit zijn de normale geluiden die de arts verwacht te horen.

De aanwezigheid van een hartgeruis wordt meestal bij een routine onderzoek vastgesteld.

Een hartgeruis is een extra of ongewoon geluid dat door de arts wordt gehoord. Soms kan het wijzen op een onderliggend hartprobleem, maar nog veel vaker is er geen afwijking van het hart bij  het geruis. De geruisen die te horen zijn bij een hart dat verder normaal is, noemen we een ONSCHULDIG of FYSIOLOGISCH hartgeruis.

 

Wat is een ONSCHULDIG hartgeruis ?

Hartgeruisen zijn geluiden die veroorzaakt worden door het stromen van het bloed doorheen het hart. 

Geruisen worden gehoord wanneer het hart samentrekt (een systolisch geruis) of wanneer het hart ontspant (een diastolisch geruis). Ook kinderen met een gezond hart kunnen echter soms hartgeruisen hebben.

Soms worden hartgeruisen gehoord omwille van een defect van een hartklep, een opening tussen de hartkamers of -voorkamers of een andere oorzaak. Soms gaat het om zeer milde afwijkingen, zoals bijvoorbeeld een heel mild kleplek waar verder geen behandeling voor nodig is.

Wanneer de structuur en functie van het hart volledig normaal is (zoals bevestigd op echocardiografie), dan spreken we van een onschuldig of fysiologisch hartgeruis. Deze geruisen komen frequent voor op kinderleeftijd en verdwijnen vaak bij ouder worden. Soms verdwijnen ze en komen ze later toch nog terug. Enkel wanneer je arts vaststelt dat het geruis fors verandert over het verloop van de tijd, kan een verdere vervolgafspraak bij de kindercardioloog noodzakelijk zijn.

De OORZAKEN van een onschuldig hartgeruis?

Jonge kinderen hebben een smallere borstkas, waardoor bij hartauscultatie hun hart dichter bij de stethoscoop is. Verder maakt het bloed in het hart enkele nauwe bochten, waardoor geluiden ontstaan tijdens het stromen van het bloed, dit veroorzaakt een onschuldig hartgeruis. Over de jaren heen groeit het hart en ligt het dieper in de borstkas, waardoor de geruisen meestal verdwijnen wanneer een kind volwassen wordt.

Er zijn geen uitwendige tekenen of klachten van een onschuldig hartgeruis. Een onschuldig hartgeruis wordt vaker vastgesteld wanneer je kind ziek is (vooral bij koorts). Omwille van de versnelde hartslag en de verhoogde hartactiviteit kan een geruis dan immers duidelijker hoorbaar zijn.

Er zijn verschillende types onschuldige hartgeruisen. Hier kom je meer te weten over alle onschuldige hartgeruisen !

 

Is er OPVOLGING bij een onschuldig hartgeruis ?

Bij het vaststellen van een onschuldig hartgeruis is geen verdere behandelingen of opvolging noodzakelijk. 

Tenzij de aanvullende onderzoeken andere zaken in het licht stellen, is het hart van je kind normaal. Het kan dus deelnemen aan alle (sport-)activiteiten. Er zijn geen restricties of voorzorgen. 

Je kind kan een gezond en actief leven lijden !

Nog vragen?

Contacteer ons gerust via het secretariaat kindercardiologie: 09/3322460

of via mail: kindercardiologie@uzgent.be