Electrocardiogram(ECG)

Het electrocardiogram (ECG)

Het elektrocardiogram (ECG) registreert de elektrische activiteit van het hart. Het ECG verschaft inlichtingen over de hartfrequentie en de oorsprong, het ritme en de voortgeleiding van de elektrische prikkels in de voorkamers en de kamers van het hart.

Daarnaast kan het ook bepaalde aandoeningen zoals ritmestoornissen, een te traag of te snel hartritme e.a. aantonen. De meeste kinderen die op de consultatie kindercardiologie komen krijgen een electrocardiogram.

Hoe verloopt het onderzoek?

Je kind ligt op de rug  met ontbloot bovenlichaam op de onderzoekstafel.Op de borstkas worden een aantal 10-tal plakkertjes gehangen. Deze worden met draadjes verbonden met een toestel, dat de elektrische geleiding vastlegt . Alle informatie van het hartritme wordt weergegeven op een stook die uit het toestel rolt, de ritmestrook. De arts kan onmiddellijk zien of de informatie op de ritmestrook al dan niet normaal is. Het onderzoek duurt slechts enkele minuten en je kind voelt hier niets van. In de onderzoekskamer is ook een televisie voorzien, die voor de nodige afleiding zorgt.

Wat kan de arts zien op het Electrocardiogram?

Het electrocardiogram geeft zoals gezegd een weergave van de elektrische activiteit van het hart. Naast eventuele ritmestoornissen kan de arts ook mogelijke verdikking van de hartspier en eventuele afwijkingen die typisch zijn voor een aangeboren hartafwijking vaststellen. Het ECG is dus een nuttig eerste onderzoek op de consultatie kindercardiologie!

Hoe bereid ik mijn kind voor op dit onderzoek?

Het belangrijkste is dat je kind mooi blijft stilliggen tijdens de afname. Er is een televisie, en voor de hele kleintjes ook een mobieltje en andere speeltjes die voor afleiding zorgen. Belangrijk is om aan je kind op voorhand uit te leggen dat het onderzoek helemaal pijnloos is! Desnoods kan je het ook eens voortonen aan je kind op een pop/knuffel!