Centrum voor aangeboren hartafwijkingen Anna Blancquaert

Aangeboren hartafwijkingen komen voor in 0,8% van de pasgeboren kinderen. In vele gevallen gaat het om lichte afwijkingen die enkel verdere opvolging behoeven. Sommige kinderen worden echter geboren met ernstige hartafwijkingen, waarbij kort na de geboorte of in de eerste levensjaren één of meerdere hartoperaties noodzakelijk zijn. Het centrum voor aangeboren hartafwijking neemt de zorg van kinderen met een aangeboren of verworven hartprobleem op zich. U kan hiervoor terecht in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen, UZ Brussel of UZ Gent. Het centrum zorgt naast de medische zorg voor psychosociale omkadering voor het kind, de ouders en het ganse gezin.

HANDVATEN VOOR GEZINNEN TIJDENS DE CORONA CRISIS

Het coronavirus (COVID -19) plaatst gezinnen voor een uitdagende periode. Bij vele gezinnen is de vaste weekstructuur doorbroken en via verschillende kanalen is er een overvloed aan informatie en berichtgeving. Deze veranderingen en berichtgeving kunnen een overspoelend effect hebben op zowel volwassenen als kinderen. Het is dan ook begrijpelijk dat deze periode spanning met zich meebrengt. Spanning die ook door kinderen opgepikt wordt of ervaren kan worden. Gevoelens zoals angst, kwaadheid en onrust zijn hierbij dan ook erg normale reacties. Met deze brief willen we jullie vanuit de dienst medische psychologie kinderen en jongeren binnen het UZ Gent een aantal handvaten aanreiken over hoe je enerzijds met je kind in gesprek kan gaan over wat er gaande is en anderzijds hoe je met overspoelende emoties kan omgaan.

 

Maak een afspraak

Hebt u een doorverwijzing gekregen voor een kindercardiologisch onderzoek?
maak een afspraak bij één van de kindercardiologen in het UZ Gent, UZ Antwerpen of UZ Brussel.
UZ Antwerpen: 03/8213251
UZ Brussel: 02/4776661
UZ Gent: 09/3322430

Steun het KINDERHARTFONDS !

Het KINDERHARTFONDS is een fonds om kinderen en jongvolwassenen met een aangeboren hartafwijking te steunen.
Zowel wetenschappelijk onderzoek, psychosociale ondersteuning van de hartpatienten, lotgenotencontact enz. worden geholpen door uw steun!
Klik voor meer informatie

Info over hartafwijkingen

Op zoek naar meer informatie over een bepaalde hartafwijking?
Via onze website kan u meer informatie terugvinden over alle hartafwijkingen. Onvoldoende ingelicht? vraag gerust uw kindercardioloog naar verdere informatie tijdens de consultatie !