Consultatie

De consultatie kindercardiologie

Welkom op de consultatie kindercardiologie !

Hoe verloopt de consultatie?

Het ECG

Wanneer je bij de kindercardioloog op consultatie komt, zal heel vaak een ECG voorafgaand aan de consultatie gebeuren. Zo kan de arts reeds zien of er eventuele ritmestoornissen aanwezig zijn, en of er eventuele andere argumenten zijn voor een hartafwijking. Dit is vaak een eerste “screenend” onderzoek.

Het gesprek

Tijdens de consultatie zal de kindercardioloog eerst en vooral aandachtig naar je luisteren: wie heeft je doorgestuurd, waarom ben je met je kind gekomen, welke klachten heeft je kind? Ook zal er gevraagd worden naar eventuele vroegere ziektes, en eventuele ziektes in de familie.

Het klinisch onderzoek

Na het gesprek (anamnese) zal de arts je onderzoeken. Bij dit onderzoek zal de kindercardioloog o.a. naar je hart luisteren met een stethoscoop. Tijdens het luisteren naar het hart (hartauscultatie) zal de arts de harttonen evalueren en beluisteren of er eventuele souffles of hartgeruisen aanwezig zijn.

De aanvullende onderzoeken

De arts zal eventuele verdere onderzoeken zelf uitvoeren (echocardiografie) of afspreken.

Besluit

Na het gesprek, het klinisch onderzoek en de eventuele andere onderzoeken zal de arts met jou de toestand/bevindingen van je kind bespreken. Aarzel niet al je vragen te stellen!