types onschuldige hartgeruisen

Verschillende types onschuldige hartgeruisen...

Onschuldige hartgeruisen zijn geruisen die te horen zijn bij een verder normaal hart. Er zijn echter meerdere types onschuldige hartgeruisen. hieronder lees je er alles over. Het belangrijkste is dat bij een onschuldig hartgeruis het hart verder normaal is en er dus geen verdere behandeling of opvolging nodig is..

De algemene informatie over het “onschuldige hartgeruis” vind je hier

De “Veneuze Hum”

Dit is een continue geruis (gans de tijd hoorbaar) best te beluisteren ter hoogte van de hals. Het ontstaat door bloed dat terugkeert naar het hart. Het geruis is heel gevoelig aan de houding (liggend tegenover staand), en kan verdwijnen bij naar beneden kijken. Het is meest aanwezig in zithouding en kan weggaan bij liggen.

“Still’s murmur”

Dit geruis is muzikaal en kort, vibrerend en zacht, en typisch tussen de 1e en 2e harttoon. Het is dus niet gans de tijd hoorbaar. Het is best hoorbaar laag ter hoogte van de borstkas en ter hoogte van de hartpunt. Het wordt meestal gehoord van 3 jaar tot aan de adolescentie, maar kan ook vroeger en later voorkomen. Het is meest duidelijk in rechtzittende positie, en kan verminderen bij liggen of rechtstaan.

De oorzaak van dit geruis is onduidelijk: soms kan er een bindweefselachtige band of een soort peesje in de hartkamer aanwezig zijn, soms kan het door een iets nauwere uitgang over de uitgang van de linkerkamer, een aanhechtingsband van de tricuspiedklep of door een andere structuur in het hart die meetrilt bij het pompen veroorzaakt worden.

Wat ook de oorzaak is, ook dit soort geruis is onschuldig.

Het onschuldige “longflow” geruis

Dit is een iets harder geruis, dat hoger op de borstkas kan gehoord worden. Ook dit geruis komt voor tussen de 1e en 2e toon bij de hartauscultatie. Dit geruis wordt waarschijnlijk veroorzaakt door het bloed dat vanuit de rechterhartkamer naar de longen over de longklep stroomt. Vooral bij eerder magere kinderen kan dit geruis duidelijk zijn.

Het geruis neemt toe bij inademen en bij liggen, omdat er dan door een vermeerderde terugkeer van bloed uit het lichaam meer bloed over de rechterkamer naar de longen gaat. Het geruis vermindert bij rechtstaan en bij het “ophouden” van de adem.

Het onschuldige “systeemflow” geruis

Dit is een geruis dat boven de sleutelbeenderen en het bovenste deel van de borstkas gehoord kan worden. Waar het vorige geruis ontstaat door bloed dat over de rechter hartkamer naar de longen stroom, ontstaat dit geruis door bloed dat vanuit de linkerkamer naar de aorta (over de aortaklep) stroomt. Soms kan het gehoord worden tot over de halsslagaders. Het geruis is luidst in rechtopzittende houding en verminderd bij het achteroverbuigen van de hals.

Bij dit geruis is de aortaklep bij nazicht echter volledig normaal.