Coronavirus info

BELANGRIJKE INFORMATIE ivm Coronavirus COVID19 voor onze hartpatiëntjes

We begrijpen jullie bezorgdheid ivm het coronavirus Covid19.
In de eerste plaats moeten de richtlijnen van de overheid hierin gevolgd worden.

Wanneer er geen onderliggend lijden is zijn de symptomen meestal vergelijkbaar met griep en kan in 80 % thuis uitgeziekt worden (weliswaar in quarantaine).
Alle patienten met ofwel tekenen van bovenste luchtweginfectie, ofwel koorts zijn verdacht op een infectie met het coronavirus Covid19.
Tot op heden echter lijken kinderen besmet met het virus slechts milde klachten te hebben.

Indien uw kind bij ons bekend is met een aangeboren hartprobleem, worden volgende maatregelen voorgesteld:

Uw kind is bekend met een harttransplantie / pulmonale hypertensie / ernstig hartfalen / Isomerie syndroom met immunodeficientie
Op basis van onderling overleg tussen de diensten kindercardiologie binnen België wordt aangeraden niet naar de kinderopvang/creche/enz. te gaan. In principe worden alle patiënten die hiervoor in aanmerking komen gecontacteerd door de desbetreffende dienst kindercardiologie.

Uw kind is bekend met een aangeboren hartafwijking maar valt niet onder bovenstaande categorie
U dient de richtlijnen van de overheid te volgen.
Uw kind kan dus zonodig naar de creche / kinderopvang zolang de overheid dit toelaat.
Indien een kind ziek wordt in de kinderopvang/chreche dan wordt het uit de omgeving verwijderd en worden de ouders opgebeld.

Uw kind heeft klachten / heeft tekenen die kunnen passen bij een infectie
Wanneer uw kind ziek is of klachten heeft, wordt afgeraden het naar school te sturen.
Het is dan best de huisarts te contacteren. Hij kan de situatie beoordelen en de gepaste maatregelen nemen.
Indien er twijfel is rond ernst van ziek zijn en verband met het onderliggend hartprobleem, kan de huisarts ons hierrond contacteren voor verder advies.

Van allergrootste belang is goede hoest- en handhygiëne én thuisblijven wanneer je zelf ziek  bent.

Voor meer informatie kan u terecht op de website van het UZ Gent of van de overheid.

Recentste aanbevelingen: Terug naar school

Aanbevelingen voor kinderen met hartafwijkingen in het kader van de epidemie met het coronavirus– Covid 19: bericht maart 2020