Terug naar school

Terug naar school met een hartafwijking : Wat nu ?

 
In mei is het weer zover: de scholen worden heropgestart. Voor vele ouders betekent dit toch weer een grote stap, vooral wanneer je kind ook een aangeboren hartafwijking heeft.

We krijgen zeer veel vragen rond het wel of niet naar school sturen van kinderen met een aangeboren hartafwijking. 

Daarom hebben de kindercardiologen in België, na onderlig overleg, voorgesteld om volgende patienten te adviseren nog niet naar school te gaan:

– Kinderen na harttransplantatie. Deze kinderen nemen vaak nog hogere dosissen immunosuppresie, soms met corticoiden. Omwille van mogelijke verminderde weerstand wordt aangeraden hen nog niet naar school te sturen.

– kinderen met pulmonale hypertensie. Door de verhoogde longdruk zijn deze patiënten mogelijks gevoeliger voor infecties.

– kinderen met ernstig hartfalen, dit zijn kinderen die onder ondersteunende medicatie voor het hart staan en ook heel vaak op raadpleging komen. Indien dit het geval is voor uw kind, zal uw kindercardioloog u aanraden om thuis te blijven.

 

Twijfelt u of uw kind in één van deze groepen valt, neem dan contact met uw behandelend kindercardioloog om te vragen of uw kind naar school kan.

Heel vaak krijgen we de vraag of kinderen met éénkamerhart naar school kunnen. De gegevens van patiëntjes met éénkamerhart in Italië, Spanje en andere Europese landen wijzen er niet op dat er bij hen een verhoogd risico is. De Belgische kindercardiologen gaven dan ook het advies dat ze naar school kunnen, tenzij er uiteraard nog andere onderliggende ziektes bij geassocieerd zijn (bvb éénkamerhart met isomerie syndroom). U kan dit steeds overleggen met uw behandelend kindercardioloog.

Terug naar school met een hartprobleem… hoe ?

De meeste kinderen met een aangeboren of verworven hartprobleem kunnen dus terug naar school. Het blijft echter belangrijk de richtlijnen van de overheid goed op te volgen. Deze zijn immers opgesteld door een panel van experten.

– social distancing: hou voldoende afstand, 1,5m

– handhygiëne: regelmatig handen wassen

– dragen van mondmaskers in de omstandigheden die door de overheid geadviseerd worden

– Het allerbelangrijkste hierbij: krijgt uw kind tekenen van infectie (koorts, hoest, algemeen ziek zijn) hou het dan thuis en contacteer zonodig uw huisarts of kinderarts !