Rastelli operatie

De bedoeling van een Rastelli operatie bestaat erin om een nieuw rechter ventrikel uitstroomgebied aan te leggen met behulp van een buisprothese.

Heelkundige techniek

De Rastelli operatie werd eerst beschreven als chirur­gische behandeling van een complexe afwijking, nl. transpositie van de grote vaten met VSD en geassocieerde rechterventrikeluitstroomobstructie. Het concept bestaat uit het geleiden van het linkerventrikel­uitstroomgebied door sluiten van het VSD met een intra­cardiale kunststofpatch, gevolgd door reconstructie van het obstructieve rechterventrikeluitstroomgebied door middel van een klepdragende buisprothese. Dit concept is eveneens van toepassing voor andere hartafwijkingen als pulmonalisatresie met VSD, dubbele rechter­ventrikeluitstroom met VSD en pulmonalisobstructie.

De reconstructie van het rechter ventrikel uitstroom­gebied kan gebeuren door middel van verschillende prothesen: een menselijke donorklepconduit (pulmo­nalisklep) of een klep­dragende buisprothese van dierlijke afkomst (halsveneklep van rund, varkensklep).

Prognose

Algemeen is de prognose op lange termijn van dit type ingreep vaak afhankelijk van de duurzaamheid van het type prothese gebruikt voor rechterventrikel­recon­structie Dit zal de noodzaak voor eventuele latere heringrepen bepalen.