Heelkundige correctie van tetralogie van Fallot

Bij tetralogie van Fallot opteert men doorgaans voor een vroegtijdige en totale correctie. Hierdoor krijgt men op­nieuw een normaal functionerend hart met volledige scheiding van zuur­stofarm en zuurstofrijk bloed. Als er echter in de eerste levensweken te weinig bloed naar de longen kan stromen, is het nodig vroegtijdig een andere chirurgische ingreep uit te voeren.

De Blalock-Taussig shunt

Wanneer het kind in de eerste levensmaanden vaak aanvallen van blauwe ver­kleuring (“cyanotic spells”) krijgt, kan men tijdelijk een Blalock-Taussig shunt aanleggen.  Deze tussentijdse ingreep stimuleert de groei van de longslagadertakken door de verhoogde bloedstroom die er doorheen gaat. De definitieve corrigerende operatie wordt dan uitgevoerd tussen de leeftijd van 1 – 2 jaar.

Wanneer er geen klachten zijn of wanneer de symptomen van blauwheid pas optreden tussen de leeftijd van 6 maanden en anderhalf jaar, zal men opteren voor een totale correctie zonder voorafgaande shuntoperatie.

Heelkundige techniek correctie

De correctie gebeurt via het openen van het borstbeen, midden vooraan op de borstkas (sternotomie) en met behulp van kunst­hartcirculatie.

Indien voorheen reeds een Blalock-Taussig shunt was geplaatst, wordt deze doorgehaald. Na aansluiting van de kunsthartcirculatie, wordt het hart tijdelijk stilgelegd. Er wordt een kleine insnede gemaakt in de rechter voorkamer. Doorheen de tricuspidalisklep wordt het VSD goed bereikt. Dit defect wordt gesloten met een kunst­stofpatch. Via dezelfde toegangsweg en via een insnede in de longslagader worden verdikte spierbundels in het rechterkameruitstroomgebied weggenomen. De longslagaderklep wordt, indien nodig, verbreed of gedeel­telijk of geheel weggenomen. Het smalle rechterventrikeluitstroomgebied wordt dan met een lange patch uit het eigen pericardweefsel (hartzakje) van de patiënt verbreed.