Betablokkers

Betablokkers blokkeren de bètareceptoren die zich in het lichaam bevinden. Betablokkers worden gebruikt bij hoge bloeddruk, bij hartritmestoornissen, bij verdikking van de hartspier, bij verbreding van de aorta bij sommige bindweefselziekten en bij de preventie van cyanotische aanvallen bij kinderen met niet geopereerde tetralogie van Fallot.

Medicaties die tot de groep van de bètablokkers behoren zijn: atenolol (Tenormin), bisoprolol (Emconcor), metoprolol (Seloken).

De meest voorkomende bijwerkingen zijn duizeligheid, koude handen en voeten en vermoeidheid. Kinderen die asthma hebben mogen echter geen betablokkers nemen, daar asthma aanvallen kunnen uitgelokt worden bij deze patiëntjes.