Anti aritmica

Anti-aritmica verminderen de prikkelbaarheid van de hartspiercellen of hebben een invloed op de prikkelgeleiding. Zij worden gebruikt bij de behandeling van hartritmestoornissen (te snelle of onregelmatige hartslag).

Enkele vaak gebruikte medicaties (geen volledige lijst)

Bètablokkers worden vaak gebruikt voor de preventie of behandeling van snelle hartkloppingen.

Sotalol (Sotalex) heeft een blokkerend effect op zowel de bèta adrenerge receptoren (bètablokker) als op de kaliumkanalen van de hartspier. Deze medicatie wordt gebruikt voor de behandeling en preventie van bepaalde ritmestoornissen (supraventriculaire en ventriculaire tachycardie). Tijdens de behandeling dient er regelmatig een controle EKG te worden verricht om het effect van de medicatie te evalueren.

Amiodarone (Cordarone) vertraagt de prikkelgeleiding door de zenuwbanen van het hart en vermindert de prikkelbaarheid van de hartspiercellen. Hierdoor vertraagt de hartslag en wordt weer regelmatig. Omwille van mogelijke bijwerkingen (maagdarmklachten, schildklierafwijkingen, huidovergevoeligheid, longfibrose en soms verergering van de ritmestoornis) is er een nauwgezette opvolging aangewezen.