Ziekte van Kawasaki

De ziekte van Kawasaki is een zeldzame systeemziekte. Ongeveer 50% van de gevallen treedt op voor de leeftijd van 2 jaar. De juiste oorzaak is nog steeds niet gekend, doch de ziekte berust waarschijnlijk op een reactie van het immuniteitssysteem op een uitwendige factor (infectie, giftig product,…). Ze is niet besmettelijk en voor zover men weet ook niet erfelijk.

Kinderen met de ziekte van Kawasaki zijn erg ziek. Ze hebben hoge koorts die meer 5 dagen duurt, rode en jeukende ogen, rode mondslijmvliezen en vaak ook gebarsten lippen, rode huiduitslag die afschilfert ter hoogte van tenen en vingers en gezwollen lymfeklieren. Bij kinderen jonger dan 1 jaar zijn soms slechts enkele van deze tekens aanwezig. Naast de uitwendig zichtbare afwijkingen, kan er ook een ontsteking optreden ter hoogte van het hart, meer bepaald ter hoogte van de kransslagaders.(coronaire arteriën) Deze kunnen hierdoor locaal uitzetten en aneurysmata vormen. In deze aneurysmata kunnen er zich vervolgens klonters (thrombi) vormen die de bloedvoorziening van het hart bedreigen en aanleiding kunnen geven tot een hartinfarct.

De diagnose van de ziekte van Kawasaki is gebaseerd op het klinisch onderzoek. Er bestaat geen enkele laboratoriumtest die de diagnose kan bevestigen. Om een eventuele aantasting van het hart aan te tonen worden een ECG en een echocardiogram gemaakt. Deze laten toe om de kransslagaders en de hartfunctie te evalueren.

Intraveneuze toediening van gammaglobulines (“antistoffen”) is tegenwoordig de standaardbehandeling voor de ziekte van Kawasaki. Indien deze binnen de 2 weken na het optreden van de eerste ziekteverschijnselen worden toegediend, daalt de kans op het ontstaan van coronaire aneurysmata drastisch. Tijdens de acute fase wordt vaak ook Aspirine in hoge dosis toegediend om de ontstekingsreactie te onderdrukken. Deze behandeling volstaat meestal voor de volledige genezing.

Indien er toch coronaire aneurysmata aanwezig zijn, is het noodzakelijk een chronische behandeling in stellen om klontervorming te vermijden. Deze bestaat vooral uit een lage dosis Aspirine. Zeer zeldzaam ontstaan er vernauwingen op de coronaire arteriën en is het noodzakelijk om chirurgische overbruggingen aan te leggen.