Op consultatie in het UZ Gent

Campusplan-beeld

U komt best een half uur voor de afspraak naar het ziekenhuis. Dit geeft u de tijd om u of uw kind in te schrijven met de elektronische identiteitskaart (e-ID of kids-ID) via de centrale aanmeldzuil. Deze vindt in de ingang van het Kinderziekenhuis Prinses Elisabeth (ingang 10). Is uw afspraak correct en volledig ingegeven en uw verzekeringstoestand in orde, dan wordt u automatisch ingeschreven en krijgt u een ticket. Bij problemen helpen de medewerkers aan de aanmeld- en inschrijfbalie u verder.

Verdere informatie over de bereikbaarheid van het ziekenhuis en de verschillende locaties op de campus vindt u hier.

ingangK12D

U begeeft zich dan naar de polikliniek voor Kinderziekten (volg route 1002). Daar aangekomen meldt u zich aan de receptie; een dossier wordt gemaakt en u krijgt de attesten voor mutualiteit en school/werk.

In de wachtzaal komt de verpleegkundige u halen en brengt u naar de consultatieruimte bij de kindercardioloog.

Tijdens de consultatie wordt door de verpleegkundige een elektrocardiogram genomen.

Dit is een onderzoek waarbij de elektrische activiteiten die de hartspier tijdens haar werking uitstuurt worden geregistreerd en opgeschreven. Deze registratie geeft al onmiddellijk een hoeveelheid belangrijke informatie over de werking van het hart.
Hiervoor worden aan armen en benen evenals op de borstkas metalen plaatjes bevestigd die via een draad met de opnametoestel zijn verbonden. Even stil blijven liggen, een druk op de knop en het elektrocardiogram rolt uit het toestel.

Hierna komt u bij de kindercardioloog. Zoals elke arts zal hij u enkele vragen stellen om een beter inzicht te krijgen in de klachten, waarna hij uw kind zal onderzoeken. Nadien wordt in vele gevallen een echografie verricht.

Het principe van de echografie gaat terug op de ontwikkeling van de sonar op schepen. Een ultrasone geluidsgolf wordt uitgestuurd en de echo hiervan terug opgevangen Deze echo en de tijd tussen uitsturen en terug opvangen van het geluid geven een beeld van de vorm en de het bewegingspatroon van het object waartegen de geluidsgolven botsen.
Via de computer in het echotoestel worden deze echogolven in beeld omgezet en “ziet” men hart met de grote bloedvaten op het beeldscherm. Zo krijgt de arts een overzicht van de bouw van het hart, de werking van de hartkleppen, de structuur van de bloedvaten …Kleuren geven de richting van het bloed weer zodat eventuele openingen in de hartstructuur of slecht werkende kleppen snel ontdekt kunnen worden.
De consultatie wordt afgerond met de bespreking van de onderzoeksresultaten. Indien nodig kan een nieuwe afspraak gemaakt worden aan de receptie.