Centrum voor aangeboren hartafwijkingen Anna Blancquaert

 

Het centrum vormt de samenwerking tussen de afdelingen Kindercardiologie
van de universitaire ziekenhuizen Gent, Antwerpen en Brussel.
Het centrum biedt medische zorg aan kinderen met aangeboren of verworven hartproblemen
en voorziet psychosociale omkadering voor het kind, de ouders en het ganse gezin.