Het centrum vormt de samenwerking tussen de afdelingen Kindercardiologie

van de universitaire ziekenhuizen Gent, Antwerpen en Brussel.

Het centrum biedt medische zorg aan kinderen met aangeboren of verworven hartproblemen

en voorziet psychosociale omkadering voor het kind, de ouders en het ganse gezin.