• Kindercardiologie UZ Gent Prinses Elisabeth Ziekenhuis
  • Kindercardiologie UZ Brussel
  • Kindercardiologie UZA

Het centrum vormt de samenwerking tussen de afdelingen Kindercardiologie van de universitaire ziekenhuizen Gent, Antwerpen en Brussel. Het centrum biedt medische zorg aan kinderen met aangeboren of verworven hartproblemen en voorziet psychosociale omkadering voor het kind, de ouders en het ganse gezin.